Monthly Archives: November 2010

Blog 8. November 2010

English:

Babe x Zac puppies: There is time for writing a new blog. Baby blues has turned to puppy socialization for the following weeks. The puppies had their first walk in the living room yesterday. The floor is covered up with linoleum to make sure the original floor won’t be damaged. Now I hope that we don’t get any snow until the puppies have left. Everything is more easy without the snow, because then we also can bring the puppies to the woods so they can experience the nature. They are too small to walk in much snow I think. I’ll try to make some films on the way.

Astra Zena: As I told we did not get any puppies out of Zena and Craig, and I knew that it was a “risky project” to bring her “over there”. She has more then once showed us that it’s not easy to get puppies out of her. I’m not depressed because of that, that’s not typical for my temper. But, I had a nice holiday and with pleasure I will go there again with another girl.
We will try to breed Zena again to a male at this side of the continent. In my mind I think I should go back for Astra Fox (a repeat mating), that’s the bomb proof thing to do. But, I also have in my mind that our Canen Kane is a suitable male for her. Line-breeding Zena on Sadghyl Pip is what we did in the combination with her and Fox, and so it will be with her and Kane too. That could also bring us bomb proof puppies.

Astra Fly: Fly was the next that we were planning to bring to Craig in Ireland. But, that was provided that she came in to season in October, which she didn’t. By now she’s still not in heat. One year ago I said that one of her litter will be with our Sky, that’s what I have always wanted. But, because Craig is older than Sky I thought that we better wait and go for Craig first. But, now this Fly x Sky mating could come through still.

Norwegian:

Babe x Zac valpene: Tiden har kommet for å skrive en ny blogg. Den verste ammetåka har lagt seg, og det er tid for å kose seg med valpesosialisering i ukene som kommer. Valpene hadde sin første runde i stua i går. Gulvet er tildekket med linoleum for å sikre at det originale gulvet ikke blir ødelagt. Nå håper jeg bare at snøen holder seg vekk frem til valpene har reist. Alt er så mye enklere når man slipper den snøen, da kan valpene etter hvert også oppdage naturen litt smått og forsiktig før avreise. Jeg synes de er for små til å gå i skogen med mye snø. Jeg skal prøve å filme litt underveis.

Astra Zena: Som kjent ble det ikke valper ut av Zena og Craig, og jeg visste jo at det var et ”risky prosjekt” å bringe nettopp henne ”over there”, hun har jo mang en gang vist at det er vanskelig å få valper ut av henne. Jeg henger ikke med hodet av den grunn, det ligger ikke til min natur å henge med hodet over sånt. Men, jeg hadde en flott ferie som jeg gjerne tar i reprise med en av de andre jentene.
Vi skal prøve å pare Zena igjen, men denne gangen til en hanne på denne siden av kontinentet. I mitt hode tenker jeg at jeg burde ta henne tilbake til Astra Fox (en reprise paring), det er en bombesikker ting å gjøre. Men, jeg har også i tankene at vår Canen Kane er en passende hanne til henne. Å linjeavle Zena på Sadghyl Pip er det vi gjorde i kombinasjonen med henne og Fox, og det er det vi gjør om vi velger henne og Kane også. Det kan også bringe oss ”bombesikre” valper.

Astra Fly: Fly var den neste som vi hadde planer om å bringe til Craig i Irland. Men, det var forutsatt at løpetiden kom som planlagt i oktober, noe den ikke gjorde. I skrivende stund har hun enda ikke fått løpetid. For ett år siden så uttalte jeg at ett av Fly’s kull skulle være med vår egen Sky, det har jeg alltid ønsket meg. Men, siden Craig er en del eldre enn Sky så tenkte jeg at vi fikk vente med Sky x Fly valper og velge Craig først. Men, nå ser det ut til at vi kan stokke om på dette, og kanskje blir det Fly x Sky likevel, vi får se 😉