Author Archives: Hege at My Trusted Friend Kennel

Our puppies has passed 4 weeks of age

Puppies out of Gift sired by Theo – 4 weeks.

Advertisements

Gift x Theo puppies

Our puppies are now 12 days, here are some new pictures.

Puppies born today

Today our puppies out of Gift sired by Theo were born.

5 puppies were born (2 girls and 3 boys).

1 black/white female.

1 black sable female.

1 brown/white male.

2 brown sable males.

Gift x Theo

Gift is pregnant, that’s for sure 😍 We took x-ray of her and stated that we are expecting a small litter of maybe three or four puppies.

Her termin is the 17th of May 2018.

(* Photo taken yesterday, she’s a lite plump as you can se *).

Pups out of Vici sired by Trust

Our puppies are now 7 weeks. Here are some new photos. All pups are spoken for.

Planned litter spring 2018

Gift was mated to Theo the 15th March 2018.

Puppies born 10. Mars

Our expected litter of puppies are born.

The mother is Vici and the father is Trust.

7 male pups in various colours.

2 brown, 2 black, 2 merles, 1 sable.

Health results

We have done all the genetic test for Trust, and this is the results.

Pin is hipscored A/A and Elbows 0/0.

“My Trusted Friend” – Border Collies in Norway.

Vici is pregnant

Vi kan med dette bekrefte at Vici er gravid, hun har termin den 14. Februar 2018.

Vici is pregnant and her termin is the 14th February 2018. 

img_8265-1

Upcoming litter

English text below, under the photo !

Norsk:

Litt hodebry, og mye hodebry, masse vurderinger frem og tilbake … vi hadde to mislykkede besøk hos tiltenkte hannhund i førsten av uken osv. osv. … så munnet det til slutt ut i at vi måtte lete i egen hannhund stab.

Dette var ikke lett denne gangen, å finne en hannhund som ikke var for nært beslektet med Vici, som var helsetestet, og som har sunne linjer, og ikke minst som gjeter. Vici har de kjente Moel/Bwlch linjene rett bak seg … og er det noe vi har mye av i Norge så er det de linjene … Det å finne en god, helsetestet hanne som ikke er for nært i slekt med henne var faktisk ikke så lett.

Men, å ha valper på Vici nå på for-våren kunne passe fint inn her hos meg til våren. Så etter noen nye runder med å finne en annen hanne så valgte jeg Trust.

Så hvis noen ønsker seg tidenes mest sosiale border collie, med godt lynne og arbeidslyst så finnes det muligheter nå kanskje.

Vici er paret med Trust.

Kombinasjonen gir 0% i innavlsprosent, og bringer via Trust inn helt nytt blod i Norsk genepol … jeg tror faktisk ikke det er så dumt.

Vici er godkjent gjeterhund, og begge er helsetestet og friske.

Kombinasjonen kan gi avkom som er svart/hvite, brun/hvite, blue merle, red merle. Det er også muligheter for at det kan komme fargen Seal. (Vi tror imidlertid ikke at det kommer soble avkom av den enkle årsak at Trust antagelig ikke bærer tan).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text:

«A bit of a headache, and a lot of headache» … a lot of considerations back and forth …

We had two failed visits to the dedicated studdog in the beginning of this week, etc, etc. … But it did not result in any mating …. finally we realized that we had to search in our own male gene pol for another studdog.

Mating and finding a stud dog was not easy this time, finding a stud dog that was not too closely related to Vici, who is healthy, who had healthy lines, and from true herding lines with working skills.
Vici has the famous Moel / Bwlch lines right behind her in her lines … and that line is what we have absolutely most of here in Norway … so finding a good, healthy male who is not too close related to her is actually not easy here.
However, having puppies from Vici now in the pre-spring could be perfect time of the year for me. So, Vici is mated to Trust.
So if someone wishes the most social border collie ever, with good temper, and work abilities, well, then there are opportunities now.
Vici was mated to Trust the 13th December 2017. The combination gives 0% in inbreeding percentage, and brings via Trust some new blood in to the Norwegian genepol … I do not think new blod is a bad thing, we might need that.

We think Trust does not carry tan, so we do think there will not be any sable offspring (but there could be seal). We will test Trust now, to check if he carry tan, and complete the genetic health tests also. We expect black/white, brown/white, blue merle, red merle, and maybe seal.