Border Collie for sale

F O R   S A L E 

To se the “Planned litter” page Click here.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sammie is expecting puppies in December 2018. It’s a long storry, but there is two posible parents. All pups will be genetically tested for parenthood.


N o r s k  –  T i l   S a l g s

For å se “Planlagte kull”  Klikk her.

Sammie har blitt paret med både Kane og Trust.

Et uhell fra min side gjore at jeg slapp Sammie ut i hagen til Kane, noe som resulterte i en tyvparing om jeg kan si det sånn.

Denne gangen var det ikke meningen at vi skulle gjøre er nytt kull med Kane som far, for vi hadde egentlig planer om noe helt annet.

Fordi denne tyvparingen fant sted relativt tidlig i hennes løpetidsyklus så valgte jeg å gjøre en andre paring med en annen hanne (Trust) for å se om det lot seg gjøre å få en annen kombinasjon ut av det hele.

Alle valpene blir gentestet for å stadfeste riktig farskap, og selvsagt blir de registrert i Norsk Kennel Klub også.

I mine øyne er den ene kombinasjonen like god som den andre.

Det finnes allerede et tidligere kulle etter kombinasjonen Sammie x Kane, da var det fem fine avkom med godt potensiale for hundesport og gjeting.

Advertisements
%d bloggers like this: